EU persondataforordning

EU persondata forordning af 25. maj 2018.

 

Ved indmeldelse i foreningen oplyses navn, adresse, postnummer og by samt evt. e-mail adresse.

Disse oplysninger opbevares digital på arkivet og er ikke tilgængelige for offentligheden. Oplysningerne bruges til den årlige opkrævning af medlemskontingent.
Der tages løbende digital back-up af medlemsoplysningerne, således at disse kan gendannes.

Ved udmeldelse eller dødsfald slettes oplysningerne på medlemslisten.

Medlemsoplysningerne vedligeholdes løbende af kassereren.

Medlemsoplysningerne bruges kun internt og videregives ikke.