Generalforsamling 27.1.2020

Generalforsamlingen afholdes mandag 27. januar 2020 kl. 19 på Skipperkroen.
Dagsorden if. vedtægterne.

Efter generalforsamlingen fortæller tidligere arrestforvarer Leo P. Rasmussen om et interessant liv med udsatte.
Leo Rasmussen har bl.a. været ansat som arrestforvarer ved Svendborg Arrest