Året 2021 kontingentfrit

På generalforsamlingen mandag den 4. oktober 2021, blev det besluttet, at året 2021 bliver kontingentfrit.
Dette skyldes, at vi nu er så langt henne på året. Betalt kontingent for år 2021, bliver overført til år 2022.
Vores ordinære generalforsamling afholdes normalt i januar md., men qua corona, var generalforsamlingen blevet udskudt.