Generalforsamling

Vi kan hermed oplyse, at vores årlige generalforsamling finder sted på
Skipperkroen, Søndervej 1, Thurø
MANDAG DEN 30. JANUAR 2023 KL. 18:00

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Efter generalforsamlingen afholder Adj. Professor, dr.phil. Torben Grøngaard Jeppesen et foredrag om udvandringen til USA.