Beretning 2010

Formandens beretning til
generalforsamlingen 31. januar 2011

Foreningen bestod 31-12-2010 af 500 antal medlemmer. Der er i 2010 registreret 127 besøgende i vores gæstebog. Desværre husker vi ikke altid, at få gæsterne til at skrive, så tallet er større end det registrerede.

Der har i 2010 været afholdt 6 bestyrelsesmøder.

Den 17. februar blev der holdt lysbilledaften på Thurøhus, endnu engang stor succes, der var vist opbakning til, at man skulle fortsætte med dette, selv om alle lysbilleder nu har været set.

Der har været afholdt fem arrangementer vedrørende Tom Kristensen og et arrangement vedrørende Karin Michaelis, i vores lokaler. Vi har et super godt samarbejde med både Tom Kristensen gruppen og Karin Michaelis gruppen. Alle gangene var der 12 – 15 deltagere. Den 5. august var der Gl. Torvedag. I samarbejde med SCHACK var vi igen i år med til dette arrangement. Vi sponsorerede en DVD og et VHS bånd med Thurø-filmen til udlodning i en konkurrence. I løbet af sommeren har vi haft besøg fra England, Amerika, Australien og Argentina. Alle med familierelationer til Thurø. Båndene til Thurø er stærke, må man konstatere.

Hen over efteråret var vi lidt nervøse på arkivet. Kommunen skulle spare og der var kommet spareforslag om at lukke biblioteksfilialen på Thurø og dermed også lokalarkivet. Heldigvis blev dette forslag forkastet så filialen og arkivet består stadig. Vi har jo nogle dejlige lokaler, så vi vil være meget kede af at skulle flytte.

Den 13. november var der Arkivernes Dag. Vi havde åbent fra kl. 14-17. Desværre kom der ikke så mange gæster. Vi var vist mere personale end der var gæster. Det er ærgerligt at der ikke kommer flere, for vi vil så gerne vise det frem vi har på arkivet. Så reserver allerede nu den 2. lørdag i november, der holder vi Arkivernes dag igen.

I december havde borgerforeningen igen et arrangement, hvor julemanden kom på besøg. Vi udlånte balkonen til julemanden og det var som året før en succes, med mange børnefamilier. Dejligt at der er opbakning til dette. For nogle uger siden, da jeg havde været ved bageren, gik jeg ind ad gangdøren til arkivet. En mor kom forbi med sin lille søn i klapvognen. Han råber til mig, ”derinde bor julemanden”, så børnene har lagt mærke til vores arkiv, eller julemandens hus, er det nok snarere.Tak til borgerforeningen for godt samarbejde.

Thurøs kirkebøger til år 1870 ca. er nu renskrevet, der mangler dog lidt udskrivning.
Skifterne fra Bjørnemose for årene 1720 til 1810 er næsten færdige. Det vil sige renskrevne og udskrevet.
Der arbejdes nu på gårdhistorier. Indtil nu er det lavet på 5 gårde og 3 husmandssteder og planen er at få alle beskrevet. Der laves simpelthen fortegnelser over, hvem der har ejet disse, hvornår de er fødte, døde og meget mere. Planen er at der laves henvisninger på kryds og tværs til alle oplysninger der kan kædes på de enkelte ejendomme og de enkelte personer. Så om mange år, når der kommer nogle og spørger til en gammel slægtning, vil vi kunne levere data om beboelse, hvad de pgl. ejede ved deres død, hvor mange børn de havde o.s.v, o.s.v. Det er et kæmpe projekt. Men dejligt når det bliver færdigt.

I Arkibas, som er vores registreringsdatabase, på nettet, har vi fået registreret vores arkivalier frem til og med 1997. Vi er også begyndt lidt på indleverede arkivalier i 2010, for at få noget af det nyere registreret også. Planen med dette er, at der på et tidspunkt på vores hjemmeside, bliver lagt ud, hvilke arkivalier vi har liggende på arkivet og på lang sigt er det planen at hele Danmarks arkivsamlinger på tværs af lokalarkiver, skal kunne udsøges i hele Danmark. Så sidder der en i Skagen vil de kunne se, hvad vi har på Thurø. Fagre nye verden  I løbet af 2011 skulle der komme en nyere version af Arkibas, som så er det første skridt til den nye udvikling. Spændende.

Så kommer vi til det som nok har fyldt mest i år 2010. 200 års jubilæet for Thurøs frikøb. Det blev stort, det var stort. Her fra lokalhistorisk forening tog vi initiativ til at samle foreningerne på Thurø i foråret, for at høre om vi i fællesskab kunne finde ud af at arrangere en markering af jubilæet. Jeg skal hilse og sige, at der var stor opbakning lige fra første møde. Det var rigtig dejligt. Vi blev enige om at stable et arrangement på benene over to dage. Den 19. og 20. november 2010. To fantastiske dage blev det til.

Den 19. havde vi den officielle dag, med gudstjeneste, tale ved Neergaardsmindestenen, borgmesteren havde lovet at holde tale, men meldte få dage før afbud, så vi fik Jørgen Bang til at holde talen i stedet for. Der blev plantet træer af Thurø Skove og Hartkornsejere, fakkeloptog igennem Thurø By med afslutning ved mindestenen for 100- året for Thurøs frikøb, hvor der blev sunget en sang, som Pastor Thomas Aallmann havde skrevet til dagen.

Vi var sandelig også blevet beæret med besøg af Peter Johansen de Neergaards tipoldebarn Rolf de Neergaard samt to tip-tip oldebørn. Det var noget der rørte mig meget, at de tog helt fra Sjælland i silende regn og deltog i vores arrangement. Men jeg skal sige, at Rolf de Neergaard var lige så beæret over, at man markerede sådan et jubilæum. Jeg har stadig kontakt med ham. Han har skrevet en bog om de Neergaard slægten, som kan købes her i aften for kr. 150,00. Der deltog mellem 3 – 400 denne aften i rigtig dårligt vejr.

Den 20. november havde vi så den mere sociale dag. Stort set alle foreninger på Thurø deltog i Thurøhallen. Alle havde gjort et stort arbejde ud af at præsentere deres foreninger i hallen. Vi havde underholdning af Thurø Sangkor, Folkedansere, Lasse og Mathilde, En tryllekunstner og gruppen Souvenirs. Thurø Bageren havde lavet en rigtig flot brunsvigerkage som forestillede Thurø, hvor der var veje, bygninger, kirke og flagallè på. Præsten spiste kirkespiret. Den smagte rigtig godt og der blev serveret kaffe og te til. Der var flot tilslutning af både foreninger og lokalbefolkningen.
Disse to dage blev økonomisk sponsoreret af C.C.Jensen, Spar-Thurø, Proces Support, Knudsen, Guldbrandt & partnere, Nybolig v. Per Ørum, Nordea, Thurøstuen, Bakkegaard samt tilskud fra de forskellige foreninger der deltog. Øvrige sponsorer til arrangementet var Svendborg Skilte, Svendborg Rocks, Blomsterværkstedet, Skipperkroen, Thurø bageren og Tromlehuset.

Tak for sponsorater til dette arrangement.

Jeg vil samtidig med gerne bringe en særlig tak til Pastor Thomas Aallmann, Knud Albertsen, Borgerforeningen samt Jørgen Møller fra Thurø Skove for rigtig godt samarbejde. Disse tre herrer og jeg stod for planlægningen af arrangementet med foreningernes fulde opbakning og tillid til at vi kunne magte denne opgave. Det kunne vi og jeg syntes godt, vi kan være stolte af, så flot et arrangement vi fik stablet på benene og endda med et lille overskud på slutlinien ser det ud til.

På vores hjemmeside kan I gå ind og se talerne, billeder fra begge dage, program m.m. Jens Jacob Beck fra Thurø Skole har filmet fra begge dagene og der vil blive lavet en DVD med optagelserne fra disse to dage.

Vores forening havde også en flot dag. Vi fik solgt for kr. 18.170,00 i hallen. Salg af bøger, film, dækkeservietter m.m. Rigtig flot. Der var også travlhed ved vores bord, fra vi åbnede døren og stort set til vi lukkede igen.Årets højdepunkt og tidssluger har så været vores bog om Thurøs frikøb. Der er blevet brugt rigtig mange timers arbejde på denne bog. Især Egon Rasmussen og Kjeld Berg Rasmussen skal have æren for det flotte resultat. En bog som er flot og præsentabel. En bog som beskriver ting der aldrig har været beskrevet før. En bog som vi med stolthed kan sælge. Og vi ER stolte. Vi har i samarbejde med bimester Jørgen Bang, forfatteren Knud Erik Jensen, Gl. Nyby og Isager bogtryk nået et rigtig godt resultat. Endnu engang tak til Egon, Kjeld, Jørgen og Knud Erik. Sponsorer til bogen er, Jan Pytlick, C.C. Jensen, Thurø Sportens Venner, Thurø Skove og Hartkornsejere, Fonden for Svendborg Sparekasse, Svendborg Kommune, Danske Bank og Fomo. Tak for sponsorater.

Til dato har vi solgt 189 stk. af denne bog. Den koster kr. 150,00. Bestyrelsen har dog vedtaget, at dem som havde betalt kontingent for år 2010, gratis vil kunne få udleveret èt eksemplar af bogen pr. husstand. Så har du ikke allerede fået bogen, kan du få den med hjem i aften. Det er jo for resten også en god gaveidè, hvis du mangler en sådan.Til slut vil jeg takke alle de frivillige medhjælpere for samarbejdet og hjælpen i 2010. Det er dejligt, at I gør det store arbejde for foreningen og det er dejligt, at vi har så godt et sammenhold på tværs af vores arbejdsgrupper.

Og så skal vi huske på, at vi gør noget godt for vores efterkommere. Vi værner om historien også hverdags historien, som om mange år bliver gammel historie.Til alle Jer der deltager i aften, vil jeg sige tak, fordi I bakker op om vores forening, og husk så på, når I rydder op i kældre og på lofter, og der er ting fra Thurø, som I ikke længere vil gemme på, så er vi stort set interesseret i alt. Så inden I smider noget ud, så spørg lige os eller kom forbi med det, så kigger vi på det. Har I problemer med at komme ind med det, så ringer I blot og vi kommer hjem til Jer.

Godt Nytår til Jer alle sammen