FT 1850


Optegnelse
på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt
den 1. Februar 1850.
Byernes, Antal Navn Alder Ægte Føde- Personernes titel, af disse var for-
stedernes fam. stand sted embede, forretning, standen berø-
navne med i håndværk, næringsvej, vede, døve,
anførsel af hver stilling i familien eller døvstumme,
gårde, huse gård hvad de leve af blinde o.l
o.s.v. og
hus
1. et hus l Hans Rasmussen 48 gift Thurø husfader, sømand
Anne Kirstine Mortensen 59 do do hans kone
Lars Clemmensen 36 ugift do blind
Clemen Jørgen Hansen 19 do do deres søn, sømand
Marie Hansen 21 do do deres datter
2. et hus 1 Niels Jørgen Pedersen 44 gift Thurø skibstømmermand,
husfader
Cathrine Rasmussen 50 do do hans kone
Jørgen Nielsen 18 ugift do deres søn, sømand
Marie Nielsen 14 do do deres datter
Rasmus Peder Nielsen 12 do do deres søn
Clemen Peder Nielsen 10 do do do
Johanne Nielsen 9 do do deres datter
Rasmus Christian Nielsen 6 do do deres søn
3. et hus 2 Jørgen Hansen 68 gift Thurø lever af sin jordlod,
husfader
Marie Andersen 48 do do hans kone
Anders Christian Hansen 22 ugift do sømand i coffardifart,
deres søn
Niels Michael Hansen 19 do do sømand, deres søn
Caroline Hansen 16 do do deres datter
Hansine Hansen 14 do do do
Emil Hansen 9 do do deres søn
Ida Hansen 7 do do deres datter
Hans Jørgen Hansen 37 do do sømand, deres søn
Søren Jensen 35 gift Troense roerskarl for kon-
trolløren
Marie Grønbek 34 do do hans kone
Caroline Hansen 9 ugift do deres datter
4. et hus 1 Ole Thygesen 58 gift Harregaard, strandkontrollør
Viborg amt
Else Marie Thygesen 58 do Glumsøe, hans kone
Sorø amt
Anne Johanne Nielsen 19 ugift Thurø tjenestepige
5. et hus 1 Niels Andersen 64 gift Troense fisker, husfader
Gjertrud Kirstine Erichsen 57 do do hans kone
Marie Kirstine Andersen 37 ugift do deres datter
Malling Andersen 26 do Thurø styrmand i coffardifart
deres søn
Hansine Andersen 18 do do deres datter
Lauritz Andersen 15 do do sømand, deres søn
Julius Andersen 12 do do deres søn
Christian Nielsen 16 do Kjøbenhavn sømand i cofffardifart
6. et hus 1 Anders Rasmus Jørgensen 29 gift Thurø skipper, husfader
Bodil Rasmussen 26 do do hans kone
Kirsten Larsdatter 51 enke do aftægtskone
Lars Rasmussen 28 ugift do hendes søn, skipper i
coffardifart
Erik Rasmussen 20 do do hendes søn, sømand
Ludvig Rasmussen 14 do do hendes søn
Caroline Rasmussen 9 do do hendes datter
7. et hus 1 Jacob Andersen 61 gift Troense skipper
Anne Marie Pedersen 51 do Bjerreby hans kone
Anders Peder Andersen 20 ugift Thurø deres søn, fraværende
i coffardifart
Michel Andersen 17 do do deres søn, sømand
Mathilde Andersen 15 do do deres datter
Gjertrud Andersen 11 do do do
Niels Andersen 8 do do deres søn
8. et hus 2 Carl Lylloff Hansen 34 gift Thurø skipper, husfader
Bodil Jørgensen 37 do do hans kone
Ellen Marie Hansen 8 ugift do deres datter
Hansine Hansen 5 do do do
Hans Jørgen Hansen 2 do do deres søn
Ellen Hansen 68 enke do aftægtskone
Peder Friderik Lylloff 29 ugift do sømand til orlovs
Johan Lylloff 26 do do styrmand i coffardifart
Rasmus Lylloff 21 do do sømand til orlovs
9. et hus 1 Christen Thurøe 44 gift Troense skibsreder, husfader
Christiane Andersen 43 do do hans kone
Christiane Andersen 18 ugift do deres plejedatter
Andersine Jensen 17 do Thurø tjenestepige
10. et hus 1 Anders Christian Thurøe 44 gift Troense skibsreder, husfader
Anne Kirstine Pedersen 34 do do hans kone
Christen Thurøe 8 ugift Thurøe deres søn
Peter Thurøe 5 do do do
Lauritz Thurøe 1 do do do
Anne Nielsen 18 do do tjenestepige
Birthe Christine Pedersen 18 do Lundby do
11. et hus 1 Niels Eriksen 44 gift Thurø skipper, husfader
Ellen Madsen 43 do do hans kone
Niels Martin Eriksen 19 ugift do sømand, deres søn
Anne Cathrine Eriksen 16 do do deres datter
Erik Jørgen Eriksen 13 do do deres søn
Hans Jørg. Eriksen 11 do do do
Sidsel Eline Eriksen 6 do do deres datter
Jens Peter Eriksen 4 do do deres søn
Erik Jørg. Nielsen 23 do do sømand,  fraværende
i coffardifart
12. en gård 2 Niels Larsen 60 gift Thurø gårdmand, husfader
Anne Kirstine Rasmussen 37 do do hans kone
Anne Marie Nielsen 20 ugift do deres datter
Lars Carl Nielsen 14 do do deres søn
Rasmus Peter Nielsen 9 do do do
Hans Jørgen Nielsen 3 do do do
Theodor Jacobsen 19 do Skrøbelev tjenestekarl
på Langeland
Friderik Larsen 35 gift Thurø skipper, husfader
Maren Huusfeldt 30 do do hans kone
13. et hus 2 Hans Jørgen Rasmussen 37 gift Thurø skibstømmermand,
husfader
Ellen Marie Rasmussen 36 do do hans kone
Peder Rasmussen 10 ugift do deres søn
Ellen Kirstine Rasmussen 8 do do deres datter
Anne Sophie Rasmussen 6 do do do
Laure Rasmine Rasmussen 3 do do do
et udøbt pigebarn 1 do do do
Maren Caspersen 65 enke do aftægtskone
14. et hus 1 Lars Rasmussen 64 gift Thurø skibstømmermand,
husfader
Maren Nielsdatter 74 do do hans kone
Peder Larsen 36 ugift do sømand
Niels Larsen 30 do do skipper
15. et hus 1 Hans Jørg. Clemmensen 37 gift Thurø skipper, husfader
Karen Marie Larsen 34 do do hans kone
Clemen Peder Clemensen 8 ugift do deres søn
Marie Clemensen 6 do do do
Johanne Pedersen 20 do Bjerreby på tjenestepige
Thorsing
16. et hus 3 Peder Christian Jørgensen 32 gift Thurø skipper, husfader
Anne Johanne Andrasen 28 do do hans kone
Peder Rasmussen 67 enke- do aftægtsmand
mand
Anne Rasmusdatter 60 ugift do aftægtslem forstanden berøvet
fra 44. år
17. et hus 1 Jørgen Madsen Caspersen 58 gift Thurø skibsbygmester,
husfader
Anne Marie Rasmussen 46 do do hans kone
Niels Peter Jørgensen 24 ugift do skræder, deres søn døvstum
Martin Jørgensen 19 do do sømand, fraværende
i coffardifart, deres søn
Lars Jørgensen 15 do do deres søn
Johanne Jørgensen 12 do do deres datter
18. et hus 1 Rasmus Andreasen 39 gift Thurø skipper, husfader
Maren Christine Jørgensen 28 do do hans kone
Marie Andreasen 6 ugift do deres datter
Andrea Jørgine Andreasen 4 do do do
Casper Martin Andreasen 2 do do deres søn
19. et hus 1 Christopher Caspersen 58 enke- Thurø skibstømmermand,
mand husfader
Anne Christophersen 30 ugift do hans datter
20. et hus 1 Jens Pedersen 29 gift Tved, snedker, husfader
Svendborg
Maren Pedersen 25 do Thurø hans kone
21. et hus 1 Marie Mouritzen 64 enke Thurø lever af syning
Anne Elisabeth Eriksen 31 do do hendes svigerdatter,
lever af syning
Hans Peter Hansen 5 ugift do hendes søn
Mouritz Hansen 34 do do skipper, fraværende
i coffardifart
Hans Peter Hansen 24 do do skomagersvend
22. et hus 2 Jens Pedersen 58 gift Thurø skibstømmermand,
husfader
Anne Johanne Pedersen 50 do do hans kone
Johanne Jensen 23 ugift do deres datter
Peder Jensen 14 do do deres søn
Boline Jensen 11 do do deres datter
Marie Jensen 8 do do do
Hans Engel 49 gift Catings, skomager, husfader
Eidersted
Kirsten Christensen 44 do Bregninge hans kone
på Thorsing
Christian Engel 16 ugift Thurø sømand
Carl August Rasmussen 22 do do skomagersvend døvstum
23. en gård 1 Christian Hoffmann 70 enke- Thurø gårdmand, husfader
mand
Rasmus Hoffmann 40 ugift do hans søn
Maren Sophie Hoffmann 37 do do hans datter
Niels Hansen 35 do Horne tjenestekarl
Svendborg Amt
Anne Marie Pedersdatter 21 do Egense tjenestepige
Svendborg Amt
24. et hus 1 Jens Hansen Fisker 45 gift Thurø skipper, husfader,
fraværende i coffardifart
Anne Marie Hansen 40 do do hans kone
Hansine Fisker 17 ugift do deres datter
Laure Fisker 14 do do do
Hermandine Fisker 9 do do do
Marie Fisker 7 do do do
Erik Fisker 2 do do deres søn
25. et hus 1 Søren Pedersen 67 gift Thurø skibstømmermand,
husfader
Maren Rasmusdatter 63 do do hans kone
Rasmus Peder Sørensen 21 ugift do sømand
26. et hus 1 Ellen Hansen 37 enke Thurø lever af daglejerarbejde
Hans Peder Rasmussen 14 ugift do hendes søn
Silius Rasmussen 9 do do do
27. et hus 1 Hans Rasmussen 60 gift Thurø skibstømmermand,
husfader
Marie Larsdatter 61 do do hans kone
Anne Marie Hansen 34 enke do deres datter
Peter Petersen 7 ugift do hendes søn
Lars Morten Hansen 32 do do skipper
28. en gård 2 Niels A. Eriksen 43 gift Thurø gårdmand, husfader
Anne Marie Mortensen 37 do do hans kone
Petrine Eriksen 7 ugift do deres datter
Anne Johanne Eriksen 4 do do do
Hans Eriksen 40 do do tjenestekarl
Sophie Larsen 25 do do tjenestepige
Anne Rasmusdatter 73 enke do aftægtskone
Anne Cathrine Eriksen 33 ugift do hendes datter
29. et hus 1 Kirsten Larsdatter 48 enke Thurø lever af sin huslod
Marie Kaas 16 ugift do hendes datter
Johannes Kaas 7 do do hendes søn
Wilhelm Kaas 22 do do do, styrmand
Lars Kaas 20 do do do, sømand
30. et hus 1 Hans Henrik 33 gift Kiel skibstømmermand
Anne Kirstine Poulsen 20 do Troense hans kone
31. en gård 2 Hans Eriksen 34 gift Thurø gårdmand, husfader
Kirsten Mortensen 39 do do hans kone
Jørgen Eriksen 7 ugift do deres søn
A. Marie Eriksen 5 do do deres datter
Kirstine Iversdatter 20 do Skårup tjenestepige
Morten Rasmussen 65 gift Thurø aftægtsmand
Maren Pedersdatter 63 do Skårup hans kone
32. et hus 1 Niels Rasmussen 51 gift Thurø lever af sin jordlod
Anne Johanne Jørgensen 51 do do hans kone
Jørgen Madsen Nielsen 23 ugift do styrmand, deres søn,
fravær
Rasmus Jørgen Mortensen 29 do do skipper
33. skolen 1 Rasmus Michelsen 56 gift Ulbølle kirkesanger og skole-
lærer, husfader
Marie Samuelsen 37 do Ørbæk hans kone
Henrik Michelsen 21 ugift Refsvindinge sømand, farer i
coffardifart, deres søn
Jens Michael Michelsen 14 do do deres søn
Anthon Frederik Michelsen 13 do Thurø do
Laurentze Michelsen 11 do do deres datter
Nicolai Michelsen 10 do do deres søn
Alfred Michelsen 7 do do do
Hans Jørgen Nielsen 31 do Åby, Svbg. amt hjælpelærer
Johanne Marie Jørgensen 20 do Egense tjenestepige
34. et hus 1 Claus Christian Clausen 29 gift Thurø sømand, husfader
Kirstine Pedersen 29 do Drejø hans kone
Peder Frederik Clausen 4 ugift Thurø deres søn
Petrine Clausen 2 do do deres datter
35. et hus 1 Jørgen Jensen 47 gift Vornæs, skipper, husfader
Thorsing
Ellen Sørensen 37 do Thurø hans kone
Hans Peter Jensen 13 ugift do deres søn
Jens Jensen 19 do do do, sømand
Christian Jensen 10 do do deres søn
Anne Christine Jensen 8 do do deres datter
Maren Sophie Jensen 5 do do do
Anne Marie Jensen 1 do do do
36. en gård 1 Niels Larsen Hansen 37 gift Thurø sognefoged, husfader
Ellen Rasmussen 34 do do hans kone
Hans Christian Hansen 11 ugift do deres søn
Ellen Kirstine Hansen 7 do do deres datter
Rasmine Marie Hansen 3 do do do
Hans Larsen 74 enke- Bjerreby aftægtsmand, under-
mand holdes af husfaderen
Ellen Marie Jensen 26 ugift Thurø tjenestepige
37. et hus 1 Anne Cathrine Larsen 40 enke Thurø lever af sin huslod
Anne Kirstine Rasmussen 8 ugift do hendes datter
38. et hus 1 Niels Jørgen Rasmussen 44 gift Thurø skibstømmermand,
husfader
Anne Cathrine Pedersen 48 do do hans kone
Karen Nielsen 15 ugift do deres datter
Rasmus P. Nielsen 11 do do deres søn
39. et hus 1 Jens Pedersen 69 gift Thurø skibstømmermand,
husfader
Cathrine Jørgensen 54 do do hans kone
Marie Cathrine Jensen 12 ugift do deres datter
40. et hus 1 Niels Mouritzen 61 gift Thurø tømmermand, husfader
Kirstine Albrectsen 50 do Marstal hans kone
Mouritz Nielsen 14 ugift Thurø deres søn
Johanne Nielsen 12 do do deres datter
Erik Nielsen 9 do do deres søn
Marie Nielsen 5 do do deres datter
Jens Nielsen 29 gift Bjerrreby sømand
Anne Kirstine Nielsen 22 do Thurø hans kone
Nielsine Nielsen 1 ugift do deres datter
41. et hus 1 Hans P. Huusfeldt 51 gift Svendborg smedemester, husfader
Maren Jørgensen 45 do Thurø hans kone
Jørgen O. Huusfeldt 26 ugift Egense styrmand, farer i
coffardifart, deres søn
Lars Peder Huusfeldt 23 do do sømand, farer i
coffardifart, deres søn
Marie Huusfeldt 16 do Thurø deres datter
Martin Huusfeldt 11 do do deres søn
42. et hus 1 Jens Nielsen 42 gift Thurø skibstømmermand,
husfader
Kirsten Nielsen 31 do Bregninge hans kone
Niels Jensen Nielsen 6 ugift Thurø deres søn
Kirstine Marie Nielsen 3 do do deres datter
43. et hus 1 Jonathan Sørensen 39 ugift Thurø sømand
Maren Pedersdatter 77 enke do hans moder, underholdes
af ham
44. et hus 2 Johan Mouritzen 59 gift Thurø tømmermand, husfader
Maren Hansen 53 do do hans kone
Ellen Johansen 19 ugift do deres datter
Rasmine Johansen 16 do do do
Hansine Johansen 8 do do do
Anne Cathrine Hansen 56 enke do lever af at sy og spinde
Ellen Kirsten Frederiksen 16 ugift do hendes datter
Martin Frederiksen 19 do do hendes søn, sømand
45. et hus 1 Peder Pedersen 76 gift Thurø skibsreder, husfader
Johanne Pedersen 70 do do hans kone
Rasmus Pedersen 28 ugift do skipper, deres søn
Grethe Pedersen 22 do Lundby, tjenestepige
Thorsing
46. et hus 1 Niels R. Troensegaard 27 gift Bregninge skibsbygmester,  husfader
Ellen Kirstine Pedersen 29 do Thurø hans kone
Rasmus Peter Troensegaard 2 ugift do deres søn
Anne Kirstine Hansen 21 do Bjerrreby tjenestepige
47. et hus 2 Hans Nielsen 36 gift Thurø sømand, husfader
Karen Marie Lylloff 36 do Nyborg hans kone
Niels Christian Nielsen 9 ugift Thurø deres søn
Rasmine Nielsen 8 do do deres datter
Marie Nielsen 5 do do do
Hans Peter Lylloff 21 do do sømand
Niels Christian Hansen 31 gift do skipper, husfader
Rasmine Rasmussen 28 do do hans kone
Carl Jørgen Hansen 5 ugift do deres søn
Christian Emil Hansen 3 do do do
Christiane Marie Lylloff 14 do do plejedatter
48. et hus 2 Hans Rasmussen 61 enke- Thurø sømand, husfader
mand
Hans Christian Hansen 21 ugift do sømand, hans søn
Andreas Hansen 17 do do do
Clemen Jørgen Larsen 27 gift do sømand
Maren Nielsen 29 do do hans kone
Niels Peder Christensen 8 ugift do deres søn
Caroline Marie Christensen 6 do do deres datter
Christine Larsen 2 do do do
49. et hus 1 Anne Kirstine Hansen 45 enke Thurø degneenke, lever af pension
Hans Christian Hansen 21 ugift do sømand, hendes søn
Niels Hansen 19 do do do
Emilie Hansen 16 do do hendes datter
Jensine Hansen 5 do do do
50. et hus 2 Jørgen Mortensen 54 gift Thurø skipper, husfader
Bodil Hansen 40 do do hans kone
Ole Rasmussen 30 do do skipper, farer i
coffardifart
Marie Cathrine Mortensen 21 do do hans kone
Rasmine Rasmussen 1 ugift do deres datter
Peder Sørensen 45 gift do skipper
Maren Elisabeth Mortensen 57 do do hans kone
51. et hus 1 Lars Peter Larsen 38 gift Thurø sømand, husfader
Ellen Cathrine Pedersen 39 do do hans kone
Peter Larsen 10 ugift do deres søn
Karen Kirstine Larsen 8 do do deres datter
52. et hus 1 Lars Jørgensen 75 gift Thurø husfader, lever af
huslodden
Kirsten Hansdatter 68 do do hans kone
Hans Jørgen Larsen 43 ugift do sømand, deres søn
Anne Marie Larsen 29 do do deres datter
Jørgen Larsen 41 do do deres søn
53. et hus 1 Hans Jørgen Rasmussen 80 gift Thurø husfader, lever af
huslodden
Marie Rasmussen 70 do do hans kone
Anne Cathrine Hansen 32 ugift do deres datter
Peter Thurøe 14 do do hendes søn
54. et hus 1 Lars Mortensen 87 enke- Thurø aftægtsmand
mand
Anne Johansdatter 42 ugift Skårup tjenestepige
55. et hus 1 Lars Pedersen 74 gift Thurø husfader, lever af
huslodden
Anne Jørgensen 59 do do hans kone
Peder Larsen Pedersen 21 ugift do sømand, deres søn
Jørgen Jensen Pedersen 19 do do do
Eriksine Nielsen 17 do do tjenestepige
56. en gård 1 Niels Hansen 73 enke- Langå gårdmand, husfader
mand
Anne Sophie Nielsen 42 enke Thurø hans datter
Anne Marie Hansen 34 ugift do hans plejedatter
Johanne Pedersen 21 do do do
Jørgine Pedersen 10 do do do
Niels Nielsen 24 do Vejstrup plejesøn, fraværende
i militærtjeneste
Lorentz H. Jensen 31 do Lindelse tjenestekarl
Lars Hansen 33 do Stoense do
57. et hus 1 Lars Jørgensen 35 gift Thurø skipper, husfader
Boline Pedersen 26 do do hans kone
Jørgen Peder Jørgensen 1 ugift do deres søn
Jørgine Mouritzen 14 do do plejedatter
Karen Kirstine Rasmussen 28 do do tjenestepige
58. et hus 1 Rasmus Hansen 56 gift Thurø skipper, husfader
Anne Cathrine Hansen 55 do do hans kone
Christian Rasmussen 26 ugift do styrmand, deres søn
Caroline Rasmussen 28 do do deres datter blind fra fødslen
Rasmine Hansen 23 do do do
Petrine Hansen 20 do do do
59. et hus 1 Hans Nielsen 43 gift Thurø skipper, husfader
Anne Pedersen 39 do Middelfart hans kone
Nielsine Nielsen 16 ugift Thurø deres datter
Niels Peter Nielsen 14 do do deres søn
Jørgen Martin Nielsen 12 do do do
Anne M. Sophie Nielsen 10 do do deres datter
Jørgine P. Nielsen 4 do do do
Oline Marie Nielsen 2 do do do
60. et hus 1 Peder Rasmussen 67 gift Thurø tømmermand, husfader
Karen Jørgensdatter 53 do do hans kone
Jørgen Pedersen 30 ugift do sømand, deres søn
Lars Pedersen 26 do do do
Maria Pedersen 19 do do deres datter
61. en gård 1 Anne Hansdatter 50 enke Thurø gårdmandsenke,
husmoder
Peder Gregersen 28 ugift do sømand
Ellen Gregersen 25 do do hendes datter
Hans Gregersen 21 do do sømand, farer i
coffardifart
Rasmus Mortensen 19 do do enkens søn
Edvard Mortensen 13 do do do
Nielsine Mortensen 5 do do enkens datter
62. et hus 1  Peder Henriksen 37 gift Svendborg væver, husfader
Marie Pedersen 45 do Thurø hans kone
Clemen P. Henriksen 14 ugift do deres søn
Johannes Henriksen 10 do do do
Henrik Henriksen 6 do do do
63. en gård 2 Johan Carlsen 51 gift Thurø gårdmand, husfader
Kirsten Rasmusdatter 42 do do hans kone
Marie Carlsen 15 ugift do deres datter
Peder Larsen Hansen 60 do Lindelse tjenestekarl
Karen Nielsdatter 75 enke Thurø aftægtskone
64. hospital 5 Lars Larsen 74 enke- Thurø almisselem
mand
Ellen Larsen 20 ugift do hans datter
Lars Larsen 28 do do styrmand
Anne Cathrine Hansen 57 ugift Kerteminde almisselem
Ellen Nielsdatter 70 do Thurø do
Niels Pedersen 60 do Øster Skerninge daglejer
Jørgen Hansen 38 gift Thurø sømand
Kirsten Jørgensdatter 44 do do hans kone
Jørgine Jørgensen 13 ugift do deres datter
Rasmine Jørgensen 11 do do do
Rasmus Jørgensen 8 do do deres søn
Anne Marie Jørgensen 5 do do deres datter
65. et hus 1 Niels Andersen 50 gift Thurø skipper, husfader
Woldborg Nielsen 41 do do hans kone
Ellen Ring Andersen 20 ugift do deres datter
Niels Andersen 17 do do deres søn
Martin Andersen 11 do do do
Jørgen Ring Andersen 8 do do do
Christian Andersen 5 do do do
Lauritz Andersen 3 do do do
Peder Andreas Larsen 28 do do deres plejesøn
Ellen Ring Larsen 24 do do deres plejedatter
Hans Jensen 39 do Humble tjenestekarl
66. et hus 1 Rasmus Hansen 40 gift Thurø skipper, husfader
Maren Jørgensen 43 do Fåborg hans kone
Marie Hansen 13 ugift do deres datter
Rasmine Hansen 8 do Thurø do
Hansine Hansen 6 do do do
Mathilde Hansen 3 do do do
Laure Jensen 21 do do tjenestepige
67. et hus 1 Hans Rasmussen 29 gift Thurø skipper, husfader
Dine Marie Andreassen 25 do do hans kone
Andrea Rasmussen 1 ugift do deres datter
Ellen Andreassen 17 do do tjenestepige
Rasmus P. Rasmussen 3 do do deres søn
68. et hus 1 Jørgen R. Hansen 43 gift Thurø skipper, husfader
Grethe Rasmussen 43 do Maribo hans kone
Eriksine Olsen 20 ugift Thurø
Erik Hansen 17 do do deres søn
Peder Hansen 14 do do do
Christiane Hansen 12 do do deres datter
Jørgen Hansen 9 do do deres søn
Emil Hansen 5 do do do
Hans Jørgen Hansen 3 do do do
Anne Marie Jørgensen 32 do do tjenestepige
69. et hus 1 Rasmus Larsen 35 gift Thurø skipper, husfader,
farer i coffardifart
Jørgine Hansine Ring 42 do do hans kone
Johanne Clemmensen 22 ugift do deres datter
Clemen Peter Clemmensen 13 do do deres søn
Petrine Larsen 8 do do deres datter
Niels Christian Larsen 5 do do deres søn
Lauritz Peter Larsen 2 do do do
Karen Ring 75 enke Troense aftægtskone
70. et hus 1 Anne Cathrine Madsen 56 enke Thurø husmoder, lever
af huslodden
Jørgen Madsen Andreassen 23 ugift do styrmand, hendes søn
Peter Andreassen 21 do do hendes søn forstanden berøvet
fra fødslen
Andreasine Andreassen 19 do do hendes datter
71. et hus 1 Anders Nielsen 35 gift Thurø skipper, husfader
Sophie Frederikke Nielsen 31 do Masnedø, hans kone
Vordingborg
Marie Nielsen 8 ugift do deres datter
Anine Nielsine Nielsen 6 do Thurø do
Maren Pedersen 19 do Lundby, Thorsing tjenestepige
72. et hus 1 Rasmus Jørg. Hansen 53 gift Thurø skipper, husfader
Ellen Pedersdatter 38 do do hans kone
Hans Peter Hansen 15 ugift do deres søn
Anne Cathrine Hansen 12 do do deres datter
Karensine Hansen 10 do do do
Emil Hansen 6 do do deres søn
Anders Hansen 2 do do do
73. et hus 1 Morten Hansen 32 gift Thurø styrmand, husfader
Maren Hansen 43 do do hans kone
Petrine Mortensen 9 ugift do deres datter
Hans Jørgen Mortensen 3 do do deres søn
74. et hus 2 Niels Jensen 88 gift Svendborg lever af pension,
husfader
Kirsten Jørgensdatter 71 do Thurø hans kone
Niels Nielsen 32 do do styrmand
Laurine Rasmussen 32 do do hans kone
Rasmine Nielsen 6 ugift do deres datter
Jørgen Nielsen 4 do do deres søn
Marie Nielsen 2 do do deres datter
75. et hus 1 Hans Jørgensen 28 gift Thurø sømand, husfader
Maren Pedersdatter 29 do Egense hans kone
Jørgen P. Hansen 7 ugift Thurø deres søn
Peder Christian Hansen 5 do do do
Martin Hansen 3 do do do
76. et hus 1 Jacob Hoffmann 42 gift Thurø skibstømmermand,
husfader
Bodil Olsen 47 do do hans kone
77. et hus 3 Rasmus P. Hansen 64 gift Thurø sømand, husfader
Anne Nielsdatter 64 do do hans kone
Niels Rasmussen 31 ugift do deres søn, sømand
Anne Marie Rasmussen 25 do do deres datter
Niels Jensen 66 gift Lunde daglejer, husfader
Marie Hansdatter 59 do Thurø hans kone
Hans Ditlev Pedersen 32 do Ollerup murermester
Anne Nielsen 24 do Thurø hans kone
78. et hus 1 Jørgen Larsen 75 gift Thurø lever af huslod,
husfader
Hedevig Olsen 65 do do hans kone
Ole Jørgensen 33 ugift do skipper, farer i
coffardifart
Jens Jørgensen 31 do do do
Ellen Marie Jørgensen 28 do do husfaderens datter
Jørgen Jørgensen 24 do do styrmand
Erik Jørgensen 19 do do sømand, frav. i
coffardifart
79. et hus 1 Hans Christian Hansen 45 gift Thurø tømmermand, husfader
Christine Hansen 41 do Henninge, hans kone
Langeland
Karen Hansdatter 16 ugift Thurø deres datter
Hans Peter Hansen 12 do do deres søn
Ellen Sophie Hansen 9 do do deres datter
Rasmine Hansen 5 do do do
Hansine Hansen 1 do do do
80. et hus 1 Peder Olsen 60 gift Thurø skipper, husfader
Ellen Pedersen 48 do do hans kone
Ole Pedersen 23 ugift do deres søn, styrmand
Johanne Pedersen 19 do do deres datter
Erik Jørgen Pedersen 17 do do deres søn, sømand
Petrine Pedersen 15 do do deres datter
Emilie Pedersen 12 do do do
Peter Pedersen 8 do do deres søn
81. et hus 1 Mads Nielsen 47 gift Thurø skipper, husfader
Marie Olesdatter 45 do do hans kone
Niels Madsen 14 ugift do deres søn
Ellen Madsen 11 do do deres datter
82. en gård 1 Niels Rasmus Jørgensen 31 gift Thurø gårdmand, husfader
Maren Kirsten Jørgensen 42 do do hans kone
Jørgen Larsen Jørgensen 9 ugift do deres søn
Boline Jørgensen 7 do do deres datter
Lauritz P. Jørgensen 4 do do deres søn
Rasmus Jørgensen 1 do do do
Kirsten Pedersdatter 24 do Egense tjenestepige
Jørgen Jørgensen 21 do Thurø sømand, frav. i
coffardifart
83. et hus 1 Jørgen Jørgensen 51 gift Thurø daglejer, husfader
Johanne Marie Pedersdatter 47 do Tved hans kone
Laurine Jensine Jørgensen 13 ugift do deres datter
Rasmus P. Jørgensen 10 do Thurø deres søn
Jørgine Jørgensen 3 do do deres datter
84. en gård 1 Rasmus Rasmussen 38 gift Lundby, Thorsing gårdmand, husfader
Sidsel Nielsdatter 57 do Thurø hans kone
Niels Jørgen Mortensen 24 ugift do sømand, frav. i
coffardifart
Marie Mortensen 22 do do deres datter
85. en gård 1 Peder Andersen 55 gift Thurø gårdmand, husfader
Anne Cathrine Andersdatter 51 do do hans kone
Maren Pedersen 26 ugift do deres datter
Karen Pedersen 24 do do do
Anders Pedersen 21 do do deres søn, sømand
Jens Jørgen Pedersen 19 do do do
Petrine Pedersen 15 do do deres datter
Nielsine Pedersen 13 do do do
Anne Kirstine Pedersen 8 do do do
86. en gård 1 Jens Olsen 48 gift Thurø gårdmand, husfader
Kirsten Hoffmann 45 do do hans kone
Ole Olsen 15 ugift do deres søn
Ellen Marie Olsen 12 do do deres datter
Christine Eriksine Olsen 9 do do do
Jørgen Ring Olsen 38 do do skipper
Ole Peter Hansen 26 do Ålborg styrmand, frav. i
coffardifart
Marie Lylloff 22 do Thurø tjenestepige
Ellen Jensdatter 80 enke do aftægtskone
87. en gård 1 Mikkel Jørgensen 65 gift Thurø gårdmand, husfader
Ellen Madsen 65 do do hans kone
Erik Jørgen Mikkelsen 30 ugift do deres søn, skipper
Hans N. Mikkelsen 28 do do deres søn
Jørgen Hansen 19 do Humble tjenestekarl
Karen Andersen 26 do Lundby tjenestepige
88. en mølle 1 Morten Mikkelsen 32 gift Thurø møller, husfader
Anne Marie Sørensen 35 do do hans kone
Mads Peder Mikkelsen 5 ugift do deres søn
Emil Hans Mikkelsen 4 do do do
Sidseline Mikkelsen 2 do do deres datter
Rasmus Knudsen 20 do Oure møllersvend
Caroline Sørensen 30 do Thurø tjenestepige
89. et hus 1 Johan Lylloff 66 gift Thurø lever af sin huslod,
husfader
Maren Kirstine Andersen 54 do do hans kone
Anders Christian Johansen 23 ugift do deres søn, sømand
Willads J. Lylloff 17 do do do
Hans P. Lylloff 13 do do deres søn
90. en gård 1 Jørgen P. Larsen 47 gift Thurø gårdmand, husfader
Maren Rasmusdatter 41 do do hans kone
Marie Kirsten Larsen 15 ugift do deres datter
Lars Jørgen Larsen 14 do do deres søn
Rasmine Larsen 13 do do deres datter
Frederik Larsen 10 do do deres søn
Ellen Kirstine Larsen 8 do do deres datter
Hans Christian Larsen 6 do do deres søn
Jørgine Math. Larsen 4 do do deres datter
Erik Nielsen 44 do Bjerreby tjenestekarl
91. et hus 1 Kirsten Hansen 74 enke Thurø aftægtskone
92. en gård 1 Niels Pedersen 75 gift Thurø gårdmand, husfader
Gjertrud Rasmusdatter 66 do do hans kone
Rasmus Nielsen 25 ugift do deres søn
Maren Kirstine Pedersen 28 do Tved tjenestepige
93. et hus 1 Jens Rasmus Nielsen 31 gift Thurø sømand, husfader
Ellen Jørgensen 34 do do hans kone
Jørgen Ole Jensen 4 ugift do deres søn
Ole Peder Jensen 2 do do do
Anne Cathrine Jørgensen 15 do do tjenestepige
94. et hus 1 Peder Jørgensen 40 gift Thurø sømand, husfader, frav.
i coffardifart
Maren Kirstine Eriksen 38 do do hans kone
Erik Jørgen Pedersen 9 ugift do deres søn
Jørgen Peder Pedersen 5 do do do
95. en gård 1 Jørgen Pedersen 35 gift Thurø gårdmand, husfader
Marie Kirstine Pedersen 28 do do hans kone
Caroline Pedersen 7 ugift do deres datter
Jørgine Pedersen 5 do do do
Peder Jørgen Pedersen 3 do do deres søn
Ole Knudsen 48 do Stenstrup tjenestekarl
Perine Jørgensdatter 30 do Thurø tjenestepige
Karen Rasmusdatter 68 enke do aftægtskone
99. en gård 1 Jens Jørgensen 42 gift Thurø gårdmand, husfader
Anne Marie Jørgensen 31 do do hans kone
Jørgen Peder Jensen 11 ugift do deres søn
Jørgen Pedersen 59 gift do aftægtsmand
Anne Larsdatter 57 do do hans kone
100. et hus 1 Jens Rasmussen 46 gift Thurø skipper, husfader
Ellen Pedersen 40 do do hans kone
101. en gård 2 Rasmus Jørgen Pedersen 33 gift Thurø gårdmand, husfader
Ellen Marie Jørgensen 28 do do hans kone
Johanne Petrine Pedersen 3 ugift do deres datter
Peder Christiansen 23 do Vesterby, tjenestekarl
Langeland
Karen Mogensen 20 do Ulbølle tjenestepige
Johanne Nielsdatter 70 enke Thurø aftægtskone
Lars Pedersen 24 ugift do skipper, hendes søn
102. en gård 1 Hans Michel Rasmussen 66 gift Thurø gårdmand, husfader
Anne Larsdatter 70 do do hans kone
Hans Christian Hansen 23 ugift do deres søn
Christian Hansen 37 do Stoense, tjenestekarl
Langeland
Anne Margrethe Mogensen 19 do Lundby tjenestepige
103. en gård 1 Jørgen Olsen 66 enke- Thurø gårdmand, husfader
mand
Jørgen Olsen Jørgensen 21 ugift do hans søn
Ellen Marie Jørgensen 25 do do hans datter
Anne Kirstine Jørgensen 20 do do do
104. et hus 1 Hans Christian Hansen 48 gift Thurø skipper, husfader
Marie Pedersen 42 do do hans kone
Hans P. Hansen 16 ugift Svendborg deres søn, sømand
Emil Hansen 14 do Thurø deres søn
Carl Hansen 11 do do do
104. en gård 1 Henrik Rasmussen 35 gift Thurø husfader, gårdmand
Christiane Jørgensen 40 do do hans kone
Jørgine Rasmussen 13 ugift do deres datter
Caroline Rasmussen 8 do do do
Rasmus Christian Rasmussen 2 do do deres søn
Marie Jørgensen 18 do do tjenestepige
105. et hus 1 Rasmus Rasmussen 44 gift Thurø skipper, husfader
Johanne Rasmussen 42 do do hans kone
Hansine Rasmussen 16 ugift do deres datter
Jens Jørgen Rasmussen 13 do do deres søn
Rasmus N. Rasmussen 10 do do do
Laurine Rasmussen 7 do do deres datter
Hans Henrik Rasmussen 4 do do deres søn
Rasmine Rasmussen 27 do do tjenestepige
106. et hus 1 Peder Rasmussen 36 gift Thurø skipper, husfader
Anne Kirstine Rasmussen 30 do do hans kone
Rasmus Emil Rasmussen 6 ugift do deres søn
Ellen Kirstine Rasmussen 4 do do deres datter
Jensine Marie Rasmussen 2 do do do
Rasmine Nielsen 18 do do tjenestepige
107. en gård 1 Rasmus Nielsen 67 gift Thurø gårdmand, husfader
Karen Henriksen 66 do do hans kone
Rasmus Jørgen Rasmussen 25 ugift do deres søn
Ellen Rasmussen 33 do do deres datter
Karen Marie Rasmussen 30 do do do
Trine Rasmussen 23 do do do
Peder Christiansen 19 do Lille Snøde, tjenestekarl
Langeland
Niels Pedersen 26 do do frav. i militærtjeneste
108. en gård 1 Rasmus Caspersen 62 enke- Thurø gårdmand, husfader
mand
Kirsten Rasmussen 28 ugift do hans datter
Anne Marie Rasmussen 24 do do do
Casper Rasmussen 20 do do hans søn
Lars Rasmussen 17 do do do
Rasmine Rasmussen 16 do do hans datter
Frideriksine Rasmussen 13 do do do
Jørgine Rasmussen 11 do do do
Niels Christiansen 40 do Revninge, tjenestekarl
Odense Amt
109. en gård 1 Peder Nielsen 30 gift Thurø gårdmand, husfader
Maren Rasmussen 32 do do hans kone
Ellen Kirstine Nielsen 7 ugift do deres datter
Rasmus Peder Nielsen 5 do do deres søn
Gjertrud Nielsine Nielsen 4 do do deres datter
Anne Mathilde Nielsen 1 do do do
Anne Cathrine Poulsen 45 do Bregninge tjenestepige
Erik Rasmussen 35 do Thurø skipper
Rasmus Rasmussen 26 do do sømand
Niels Hansen Rasmussen 23 do do do
110. et hus 1 Rasmus Hansen 68 gift Landet aftægtsmand
Anne Hansdatter 66 do Thurø hans kone
111. et hus 1 Peder Mortensen 33 gift Thurø skipper, frav. i
coffardifart
Bodil Rasmussen 28 do do hans kone
Marie Mortensen 5 ugift do deres datter
Rasmine Mortensen 2 do do do
Anne Cathrine Mortensen 20 do do tjenestepige
112. en gård 1 Lars Caspersen 64 enke- Thurø gårdmand, husfader
mand
Niels Christian Larsen 29 ugift do hans søn
Jacob Larsen 22 do do hans søn, skipper frav.
i coffardifart
Ellen Larsen 32 do do deres datter
Maren Pedersen 28 do do tjenestepige
Anne Marie Eriksen 32 do do do
Peder Andersen 20 do Bøstrup tjenestekarl
113. et hus 1 Christen Jørgensen 46 gift Thurø skovfoged, husfader
Marie Hansdatter 46 do do hans kone
Edvard Rasmussen 12 ugift Thurø deres plejesøn
Mads Pedersen 27 do Lindelse indkaldt til krigstjeneste
114. et hus 1 Casper Larsen 37 gift Thurø skipper, husfader
Maren Sophie Larsen 41 do do hans kone
115. et hus 2 Peder Andreassen 33 gift Thurø skipper, frav. i
coffardifart
Kirsten Hansen 33 do Bregninge hans kone
Petrine Andreassen 8 ugift Thurø deres datter
Annine Andreassen 4 do do do
Hansine Andreassen 4 do do do
Niels Bøgebjerg Andreassen 1 do do deres søn
Bodil Christensdatter 26 do Bregninge tjenestepige
Rasmus Jørgen Hansen 34 gift Thurø sømand, husfader
Anne Larsen 35 do do hans kone
Jørgen Peter Hansen 7 ugift do deres søn
Hans Alfred Hansen 6 do do do
Lauritz Hansen 4 do do do
Anders Christian Hansen 1 do do do
116. et hus 1 Christian Pedersen 45 gift Sønderby, skipper,  husfader
Odense Amt
Maren Hansen 36 do Thurø hans kone
Hans P. Pedersen 15 ugift do deres søn
Peder Christian Pedersen 12 do do do
Lauritz Pedersen 10 do do do
Rasmus Jørgen Pedersen 7 do do do
Anne Kirstine Pedersen 1 do do deres datter
117. et hus 1 Hans Ditlevsen 64 gift Thurø fisker, husfader
Anne Larsdatter 65 do Vindinge, hans kone
Svbg. Amt
Jens D. Hansen 34 ugift Thurø sømand
Rasmus D. Hansen 32 do do do
Hans Nielsen Rasmussen 31 gift do skipper
Karentine Hansen 23 do do hans kone
Rasmine Rasmussen 2 ugift do deres datter
118. et hus 1 Rasmus Ditlevsen 73 gift Thurø husmand, husfader
Maren Jørgensdatter 71 do do hans kone
Rasmus Jørgen Jensen 30 do do skipper
Caroline Rasmussen 35 do do hans kone
Jørgen Martin Jensen 3 ugift do deres søn
119. et hus 1 Jørgen Rasmussen 57 gift Thurø sømand, husfader
Anne Marie Hansen 50 do do hans kone
Hans Jørgen Jørgensen 25 ugift do deres søn, sømand
Rasmus Jørgensen 21 do do do
Erik Jørgensen 18 do do do
Sidseline Jørgensen 22 do do deres datter
Anne Cathrine Jørgensen 15 do do do
Rasmine Jørgensen 13 do do do
Madsine Petrine Jørgensen 3 do do do
120. et hus 1 Bodil Jørgensen 40 enke Thurø lever af huslodden
Hans Jørgen Hansen 16 ugift do hendes søn
Jørgen Ole Hansen 14 do do do
Carl Martin Hansen 11 do do do
Erik Andreas Hansen 9 do do do
Rasmus Peter Hansen 8 do do do
121. et hus 1 Erik Nielsen Rasmussen 54 gift Thurø skibsreder, husfader
Marie Cathrine Larsen 46 do do hans kone
Caroline Pedersen 18 ugift Drejø tjenestepige
Lars Pedersen 78 enke- Thurø aftægtsmand
mand
122. et hus 3 Erik Pedersen 50 enke- Thurø sømand, husfader
mand
Amalie Pedersen 14 ugift do hans datter
Nicoline Pedersen 12 do do do
Rasmus Jørgen Pedersen 7 do do hans søn
Poul Olsen 41 gift Snøde, Langeland fisker, husfader
Ellen Marie Rasmussen 42 do Thurø hans kone
Jørgine Madsine Poulsen 8 ugift do deres datter
Jens Ditlev Rasmussen 44 gift do fisker, husfader
Emilie Lundgreen 38 do København hans kone
Frits Wilhelm Rasmussen 17 ugift Thurø deres søn
Edel Marie Rasmussen 14 do do deres datter
Nicoline Mathilde Rasmussen 11 do do do
Rasmus D. Rasmussen 9 do do deres søn
Jørgen Laurits Rasmussen 4 do do do
Emil Rasmussen 2 do do do
123. et hus 1 Anne Cathrine Eriksen 47 enke Bregninge skibsreder
Anne Cathrine Larsen 27 ugift do tjenestepige
Petrine Kirstine Andreassen 8 do Thurø plejedatter
124. et hus 1 Bodil Jørgensen 44 enke Thurø fisker, husmoder
Mathilde Mouritzen 22 ugift do hendes datter
Simon Rye Mouritzen 21 do do hendes søn, sømand,
farer i coffardifart
Jørgen Larsen Mouritzen 10 do do hendes søn
Inger Mouritzen 9 do do hendes datter
Marie Cathrine Pedersen 4 do do plejedatter
Johanne Larsen 22 do Bregninge tjenestepige
125. et hus 2 Maren Mouritzen 71 enke Svendborg fisker
Dorthea Rasmussen 28 ugift Tved tjenestepige
Niels Larsen 42 gift Thurø fisker, husfader
Jacobine Larsen 32 do København hans kone
Maren Johanne Larsen 11 ugift Thurø deres datter
126. et hus 3 Niels Andersen 63 gift Thurø sømand, husfader
Kirsten Jørgensdatter 64 do do hans kone
Karen Line Nielsen 22 ugift do deres datter
Arendt Christian Johansen 1 do do hendes søn
Niels Christian Nielsen 25 do do sømand
Marie Nielsdatter 76 enke do aftægtskone
Rasmus Jørgen Andersen 46 ugift do hendes søn, sømand
Jørgen Christiansen 38 gift do fisker, husfader
Maren Kirstine Lylloff 33 do do hans kone
Ellen Kirstine Christiansen 11 ugift do deres datter
Jørgine Christiansen 10 do do do
Mette Kirstine Christiansen 5 do do do
Pedertrine Christiansen 3 do do do
Rasmus Lylloff Christiansen 5 do do deres søn
127. et hus 1  Jens Rasmussen 64 gift Thurø fisker, husfader
Anne Margrethe Rasmussen 54 do Skårup hans kone
Anne Marie Jensen 27 ugift Thurø deres datter
Carl Jensen 25 do do deres søn, sømand
farer i coffardifart
Christian Jensen 21 do do do
Erik Jensen 17 do do deres søn
Hans Peter Jensen 12 do do do
128. et hus 2 Hans Nielsen 29 gift Thurø skipper, husfader
Anne Chr. Fr. Frideriksen 24 do Stubbekøbing hans kone
Emma Johanne Nielsen 2 ugift Thurø deres datter
Lars Nielsen 34 gift do skipper
Caroline Nielsen 33 do Kiel hans kone
Wilhelmine Nielsen 9 ugift Svendborg deres datter
Niels Andersen Nielsen 5 do do deres søn
Angenette Nielsen 3 do do deres datter
129. et hus 1 Lars Sørensen 41 gift Thurø skipper, husfader
Maren Andreassen 41 do do hans kone
Johanne Sørensen 4 ugift do deres datter
Andreas Pedersen 69 gift do aftægtsmand
Marsine Rasmusdatter 71 do Horsens hans kone
130. et hus 1 Ellen Hansen 49 enke Thurø fisker, husmoder
Rasmus H. Rasmussen 24 ugift do hendes søn, sømand
farer i cofffardifart
Erik Jørgen Rasmussen 21 do do hendes søn, styrmand
Hans Jensen Rasmussen 17 do do hendes søn
Emilius Rasmussen 14 do do do
Andreas L. Rasmussen 12 do do do
Lauritz  Martin Rasmussen 7 do do do
Frederikke Frederiksen 21 do do tjenestepige
131. et hus 1 Anne Jørgensdatter 42 ugift Thurø lever af huslodden
132. en gård 1 Niels Rasmussen 48 gift Thurø gårdmand, husfader
Karen Nielsdatter 44 do do hans kone
Anne Cathrine Nielsen 21 ugift do deres datter
Boline Nielsen 17 do do do
Rasmine Nielsen 15 do do do
Nielsine Nielsen 14 do do do
Ellen Nielsen 12 do do do
Christiane Nielsen 10 do do do
Niels Peter Nielsen 8 do do deres søn
Maren Sophie Nielsen 7 do do deres datter
Jørgine Nielsen 6 do do do
Jens Christian Nielsen 3 do do deres søn
Summa 158 familier – 800 personer, deraf fraværende som indkaldt til krigstjeneste……………………….    5 personer
30 personer
                                                                  ellers fraværende ………………………………………………………..     0 personer
                                                                   I alt fraværende   ………………………………………………………..   35 personer
Thurø, den 6. februari 1850
Underdanigst
R. Michelsen
kirkesanger og skolelærer
(Nr. 96, 97 og 98 er ikke anvendt i ovennævnte liste. Nr. 104 er anvendt dobbelt)