Forfatter Tom Kristensen (4.8.1893-2.6.1974)

tk_Torelore

Tom Kristensen blev født i London 1893 af danske forældre, som havde en drøm om at immigrere til USA; men drømmen brast og den lille familie måtte vende tilbage til Danmark.

Tom Kristensen voksede op under beskedne kår i København; men ”brød den sociale arv” og blev akademiker. Cand. mag. i dansk, engelsk og tysk i 1919. Men efter en kort tid som underviser, brød han igennem som en af tidens store succesforfattere.

I 1920 blev han gift med Ruth Lange og året efter tog på skibsrejse til Kina og Japan, som skildres i både digte, reportager og romanen ”Bokserdrengen”. Ruth var gravid og Tom blev nu far til søn.
På Politiken fik man øje på det fremragende talent, som Tom jo var, og han fik en fast tilknytning til dagbladet som kritiker og anmelder.

20’erne var en brydningstid inden for kunst, litteratur, musik og arkitektur! Det var midt i en jazztid og Tom færdedes på barer og cafeer – hvor andre intellektuelle var – han elskede jazz. Værtshuslivet tog overhånd, og sammen med et stresset liv, brast ægteskabet med Ruth. Tom drak voldsomt i perioder, men pludselig kom tvivlen og angeren, og han blev afholdsmand.

Han tog en pause fra Politiken og skrev romanen ”Hærværk”. Det blev et hovedværk i dansk litteratur som gymnasieelever i dag bliver konfronteret med. I 1977 blev romanen filmatiseret.

Det blev til flere brudte ægteskaber og perioder med et voldsomt arbejdspres, men også med store priser og medaljer. I 1932 var Tom kommet på finansloven og i 1934 fik han Holger Drachmann legatet.

 

Thurø-tiden

I 1945 blev Tom gift med ”Bosse” Ingeborg Weber fra den velhavende Svendborg familie Weber, der ejede store prægtige villaer i Christiansminde. Men boligen for Tom og Bosse og hendes lille datter Sinnet blev et beskedent bondehus ”Æblehuset” på Grasten. Senere flyttede familien til villaen ”Torelore”, som havde tilhørt forfatteren Karin Michäelis.

Det blev lykkelige år, hvor Tom var meget flittig og skrev kronikker, digte, bøger og var nu den anmelder alle flokkedes om i litterære kredse. Ny hæder var der bl.a. ”De Gyldne Laurbær”, medlem af ”Det Danske Akademi” og han fik ”Danske Akademis” store pris og H.C. Andersens Legat.

Det blev nu tid til nye venskaber, som naboen til ”Æblehuset” sognerådsformand Mads Madsen, og Thurøpræsten Johannes Johansen, der senere blev biskop over Helsingør Stift og var en af Danmarks fineste salmedigtere. Sognerådet med Mads Madsen i spidsen udnævnte Tom Kristensen som æresborger på Thurø i marts1970, og ved kommunesammenlægningen med Svendborg senere blev Tom Kristensen 2. maj æresborger i Svendborg Kommune.

Tom døde i 1974 og blev begravet på Thurø Kirkegård af sin gode ven Johannes Johansen.

 

PS. Besøg mindestuen for Tom Kristensen på Thurø Lokalhistoriske Arkiv.